Количка

0 артикула

Защита на личните данни

"Орфей клуб уелнес" АД с настоящото потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с обработката и изпълнение на Вашите заявки за продукти се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. 

Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочените тук цели, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо. 

Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица. 

Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.